Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν συνεργασία με τον Αμερικανικό Στρατό να το δηλώσουν στο ΕΒΕ Ξάνθης, αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

Η συμβαλλόμενη με τον Αμερικανικό Στρατό Ξηράς ομάδα, σε συνέχεια της εκδήλωσης «Vendor Outreach» που πραγματοποίησε στις 14 Απριλίου 2021 στο Επιμελητήριο Ξάνθης, προτίθεται να επαναλάβει την συνάντηση με ιδιώτες/επιχειρηματίες της περιοχής μας που έχουν εκδηλώσει ή θα δηλώσουν για πρώτη φορά ενδιαφέρον για εγγραφή τους στο αμερικανικό σύστημα συνεργατών, προκειμένου να μπορούν να αναλαμβάνουν έργα στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η ομάδα συνεργατών του Αμερικανικού Στρατού θα παρέχει αναλυτικές οδηγίες στους υποψήφιους προμηθευτές σχετικά με τον τρόπο εγγραφής και χρήσης συστημάτων των ΗΠΑ, τον τρόπο ανταγωνισμού με τις συμβάσεις και τον τρόπο τιμολόγησης της εργασίας τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία υπογραφή της διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για τα επόμενα 5 χρόνια, αναμένεται πιο ενεργή συμμετοχή του Αμερικανικού Στρατού Ξηράς στην περιοχή της Ξάνθης, ως εκ τούτου καλούνται οι ιδιώτες/επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην εκδήλωση «Vendor Outreach» η οποία σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου στην Ξάνθη και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2021, στο email του Επιμελητηρίου Ξάνθης ebex@otenet,gr , ή να επικοινωνήσουν με τις Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου: κα Σιαμίδου Δέσποινα, τηλ 2541022533 (εσωτ.3) και κα Σοφία Τσελεπίδου, τηλ.: 2541022533 (εσωτ. 5).