Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε καταστήματα και τα πρόστιμα από την ΕΛΑΣ για παραβάσεις της νομοθεσίας για την πανδημία.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την Παρασκευηή επιβλήθηκαν:

– από 2.000 ευρώ και 7 ημέρες αναστολή εργασίας σε 6 καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς δεν είχαν ανοιχτές τουλάχιστον δυο
πλευρές στον υπαίθριο χώρο.
– 14 πρόστιμα σε ισάριθμους πελάτες καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, διότι δεν κατείχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά,
– 11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους,
και πελάτες καταστημάτων.