Σύμφωνα με την σχετική Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, που είναι σε ισχύ από το 2016, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες πρέπει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου καθε έτους  να καταθέτουν τη σχετική αίτηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το επόμενο έτος στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ο ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2022, οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση από 01 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021, στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχείο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας οι αιτήσεις θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Από το Δήμο γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη με απόφαση Δημάρχου, σχετικό διοικητικό πρόστιμο.