Συνεχίζονται τα πρόστιμα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πολίτες για  μη τήρηση των μέτρων της πανδημίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αναλυτικά την Παρασκευή καταγράφηκαν:

– 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 7ήμερης αναστολής
λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και
μία παράβαση στον πελάτη,
– 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 7ήμερης αναστολής
λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και
μία παράβαση στον πελάτη,
– 10 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους
και πελάτες, καταστημάτων. Επιπλέον, βεβαιώθηκε 2 παραβάσεις σε χώρο
αναμονής ΚΤΕΛ, για μη χρήση μάσκας.