Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ξάνθης, προσκαλούνται οι πολίτες στην 1η ανοιχτή διαβούλευση, στην οποία θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

– Εισαγωγή στην έννοια της βιώσιμης κινητικότητας και μεθοδολογία εκπόνησης ΣΒΑΚ
– Παρουσίαση της ιστοσελίδας του ΣΒΑΚ και των ερωτηματολογίων

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00 στο ΕΒΕ Ξάνθης.