Ερώτημα σχετικά με τα προγράμματα δια βίου μάθησης στο Δήμο Ξάνθης, κατέθεσε ενόψει της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλιου ο σύμβουλος της παράταξης Μελισσόπουλος, Τζενάν Τσαρεκτσή.

Στις 7/5/2021 είχαμε αναδείξει την ανάγκη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της
ψηφιακής στρατηγικής του δήμου μας με συγκεκριμένες ενδεικτικές προτάσεις.
Τότε είχαμε επισημάνει και την ανάγκη υλοποίησης και προγραμμάτων δια βίου
μάθησης, προκειμένου να καλυφθεί ο ψηφιακός αναλφαβητισμός και το ψηφιακό
χάσμα των πολιτών.
Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης
και Νεολαίας υλοποιεί στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων δράσεις μη
τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις εκπαίδευσης ενήλικων σε διάφορα
θεματικά πεδία (Νέες Τεχνολογίες, Ξένες γλώσσες, Περιβάλλον,
επιχειρηματικότητα, προγράμματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων κ.α). Το
συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Ο Δήμος Ξάνθης από το καλοκαίρι που μας πέρασε μέχρι και σήμερα, δεν έχει
υλοποιήσει κανένα από αυτά τα δωρεάν προγράμματα ούτε έχει δημοσιοποιήσει
πρόσκληση με τα νέα προτεινόμενα προγράμματα.
Ερωτάται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος :
1. Γιατί ο Δήμος μας δεν έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής κανένα πρόγραμμα δια
βίου μάθησης, την ίδια ώρα που γειτονικοί και μικρότεροι δήμοι ήδη
τρέχουν τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων;
2. Προτίθεστε να θέσετε σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ξάνθης και να
προχωρήσετε στην υλοποίηση προγραμμάτων από τη νέα φάση προς
όφελος των συμπολιτών μας αφενός και για να δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας στα εν λόγω προγράμματα αφετέρου ; Αν ναι με ποια κριτήρια θα
τα επιλέξετε;
3. Προτίθεστε να προτείνετε στην γενική γραμματεία δια βίου μάθησης να
ενσωματώσει συγκεκριμένα προγράμματα στην λίστα της με βάση τις
ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής μας ή να σχεδιάσετε και να
υλοποιήσετε τοπικά προγράμματα στον δήμο μας;