Νέα πρόστιμα για παραβάσεις των μέτρων κατά της πανδημίας επιβλήθηκαν την Παρασκευή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,. Πιο αναλυτικά:

– 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση
2 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300 ευρώ πρόστιμο
στους 2 πελάτες,
– 8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και
πελάτες καταστημάτων,
– 1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.