Δύο μεγάλα πρόστιμα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ροδόπης επιβλήθηκαν την Κυριακή. Αναλυτικά:

– 10.000 ευρώ πρόστιμο, σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση
πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον
πελάτη,
– 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση
πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον
πελάτη,

Συνολικά σην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη- υπήρξαν 7 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο, ιδιοκτήτη και πελάτες καταστημάτων καθώς και πρόστιμοα 300 ευρώ σε επιχείρηση, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.