Το Κοινωνικό Κέντρο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ» ενημερώνει τις κυρίες που έλαβαν μέρος στη δράση της δωρεάν μαστογραφίας, που διενεργήθηκε το μήνα Ιούλιο, ότι μπορούν να παραλάβουν τους φακέλους των αποτελεσμάτων τους.

Η παραλαβή τους θα γίνεται από τη Γραμματεία του Κοινωνικού Κέντρου «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ» στο Μαγικό καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00-13:00.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους οι κυρίες θα μπορούν να παραλάβουν το φάκελό τους από εκπρόσωπο του Κοινωνικού Κέντρου το Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου, μπροστά από την είσοδο του Δημαρχείου Ξάνθης. 

Για την παραλαβή των αποτελεσμάτων θα είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας ή κάποιου άλλου επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία σας, αν τα παραλάβετε οι ίδιες, και αντίστοιχη εξουσιοδότηση με θεώρηση από το ΚΕΠ ή την Αστυνομία, αν τα παραλάβει αντιπρόσωπός σας. Η διαδικασία αυτή θα τηρηθεί αυστηρά για την προφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων