Συνεχίζονται οι εγγραφές στο κέντρο ξένων γλωσσών ΔΙΑΣ για τα χειμερινά τμήματα Ισπανικών

Τα ολιγομελή τμήματα Ισπανικών για φοιτητές, μαθητές και ενηλίκους διευθύνει ο Κώστας Ταβουλτσίδης και οδηγούν σε όλα τα είδη και επίπεδα πτυχίων, Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και του Ινστιτούτου  Cervantes, για όλους τους υποψήφιους.

Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις αγγίζει το 100% ενώ τα ωράρια είναι ιδιαίτερα ευέλικτα μέχρι τις εξετάσεις. Με την προσωπική μέριμνα του Κώστα Ταβουλτσίδη.

Πληροφορίες: 6949-191371