Την απόσυρση της διάταξης του υπό διαβούλευση σχέδιου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης
που αφαιρεί τις αρμοδιότητες του πρώην ΥΜΑΘ στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 ζητά ο Σύλλογος των εργαζομενων στο Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας-Θράκης.

Στην παρέμβασή τους οι υπάλληλοι αναφέρουν ειρωνικά ότι “στο μικρό ευέλικτο και επιτελικό κράτος της κυβέρνησης δεν χωράει ο αναπτυξιακός ρόλος του ΥΜΑΘ” αναφερόμενοι στο σχέδιο νόμου, που προβλέπει την κατάργηση της δυνατότητας υποβολής επενδυτικών σχεδίων ‘ανω των 3 εκατ. ευρώ στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΜΑΘ.

​​Το ιστορικό​ της μονάδας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση, είχε αρχικά συσταθεί ως αυτόνομη επιχειρησιακή μονάδα το 2011, και μάλιστα μετά από μια κραυγαλέα υπόθεση διαφθοράς που είχε αποκαλυφθει στην Αθήνα, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και υπουργείας Σ. Ξυνίδη, με στόχο την “κάθαρση” στις διαδικασιες ελέγχου και αξιολόγησης ​ιδιωτικών επενδύσεων​ με την ονομασία “ΕΜΑ”. ​ Η κυβέρνηση Σαμαρά το 2012 είχε ​αφαιρέσει τον ανεξάρτητο χαρακτήρα αλλά διατήρησε τη δομή ως υπηρεσία του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, κάτι που παρέμεινε αμετάβλητο μέχρι και σήμερα.

Με το νέο σχέδιο νόμου, η υπηρεσία παρακάμπτεται ως προς την υποβολή και τον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων και μεταφέρεται σε ιδιώτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων 

Δεν χωράει στο μικρό, ευέλικτο και επιτελικό κράτος της Κυβέρνησης ο αναπτυξιακός ρόλος του ΥΜΑΘ.

Με το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο: «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις» καταργείται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων άνω των 3.000.000 ευρώ στην Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης).

Επιπλέον, οι διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των υποβαλλόμενων σχεδίων καθώς και οι πιστοποιήσεις υλοποίησης ανατίθενται σε ιδιώτες ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες. Στεκόμαστε απέναντι στο εν λόγω νομοσχέδιο, που επιχειρεί να καταργήσει τον αναπτυξιακό ρόλο του ΥΜΑΘ και να αφαιρέσει από τη Βόρεια Ελλάδα μια σημαντική οικονομική αρμοδιότητα θεσμοθετώντας παράλληλα την περαιτέρω επέλαση των ιδιωτών, παρότι η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, στα δέκα χρόνια λειτουργίας της, συνέδραμε ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών προτάσεων.

Συγκεκριμένα:
1. για το Νόμο 3908/2011 έχει εγκρίνει 246 επενδυτικά έργα με επιλέξιμο κόστος 1.600.000.000 €, με σύνολο ενισχύσεων 630.000.000 €, σύνολο 1150 δημιουργούμενων θέσεων πλήρους απασχόλησης και σύνολο ενισχύσεων (επιχορηγήσεις & φορολογικές απαλλαγές) προς επενδυτικούς φορείς ποσού 134.000.000 €.
2. για το Νόμο 3908/2011 έχει ολοκληρώσει 62 επενδυτικά έργα, και διαχειρίζεται παρά πολλά επενδυτικά έργα τα οποία έχουν ελεγχθεί με ενδιάμεσο έλεγχο και έχουν δοθεί ενισχύσεις σε ποσοστό 50% ή/και έχουν δοθεί προκαταβολές ενισχύσεων και αναμένεται η ολοκλήρωση τους μετά από αιτήματα των φορέων.
3. για το Νόμο 4399/2016 έχει εγκρίνει 132 επενδυτικά έργα με επιλέξιμο κόστος 915.000.000 €, με σύνολο ενισχύσεων 331.000.000 €, σύνολο 2.320 δημιουργούμενων θέσεων πλήρους απασχόλησης και σύνολο ενισχύσεων (επιχορηγήσεις & φορολογικές απαλλαγές) προς επενδυτικούς φορείς ποσού 22.500.000 €.
4. για το Νόμο 4399/2016 ετοιμάζεται να εγκρίνει 40 έργα στο άμεσο χρονικό διάστημα, 116 έργα είναι σε διαδικασία αξιολόγησης (τελειώνουν στο επόμενο δίμηνο) και 45 έργα τα οποία υποβλήθηκαν τέλος Ιουλίου θα αξιολογηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, τα οποία θα έχουν προβλεπόμενο επιλέξιμο κόστος εγκρίσεων 1.000.000.000 € έως 1.500.000.000 € καθώς και δημιουργία πλήθους νέων θέσεων εργασίας.

Ζητάμε:
να μην τροποποιηθεί η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, ώστε τα επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω των 3.000.000 €, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να συνεχίσουν να υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης)”