Σε δημοπράτηση βγήκε το νέο μεγάλο οδικό έργο της Εγνατία Οδός Α.Ε. για το τμήμα Παράκαμψη Μελιβοίων-Δημάριο, του κάθετου άξονα Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Πρόκειται για τα δύο επόμενα τμήματα, που αφορούν στην «Παράκαμψη Μελιβοίων», μήκους 2,24 χλμ και  «Μελίβοια-Δημάριο», μήκους 8,24 χλμ.

Το κόστος του έργου με το ΦΠΑ έχει προϋπολογιστεί σε 48,82 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 39,37 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση της εργολαβίας θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου και στις 28 του ίδιου μήνα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί εντός του 2024.

Όπως είναι γνωστό, το 2019 είχε ξεσπάσει μια πολιτική κόντρα για τη διαθεσιμότητα ή μη των πόρων του έργου μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης της ΝΔ και του Στάθη Γιαννακίδη, ο οποίος ως Υφυπουργός Οικονομίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε υπογράψει την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δέσμευση των πόρων.

Η ταυτότητα του έργου

Στο έργο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εργασίες χωματουργικών, γεωτεχνικών, τεχνικών (γεφυρών, Ανω/Κάτω διαβάσεων, τοίχων αντιστήριξης), υδραυλικών (οχετών, αποχέτευσης- αποστράγγισης ομβρίων), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης – ασφάλειας, οδοφωτισμού και πρασίνου.

Οι 4 κόμβοι που θα κατασκευαστούν είναι: Μελιβοίων-ανατολικά, Αιμόνιου/Μελιβοίων-δυτικά, Κοτύλης και Δημαρίου, με τις συνδετήριες σε αυτούς οδούς, συνολικού μήκους 2,0 χλμ. περίπου, καθώς και η αποκατάσταση του υφιστάμενου τοπικού οδικού δικτύου.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής έχουν προβλεφθει δύο ενδιάμεσες αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες:

Ο άξονας Ξάνθη-Σύνορα

Πρόκειται για το δεύτερο τμήμα του -υπό κατασκευή- κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού (Κάθετος Άξονας 70) από την Ξάνθη προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα συνολικού μήκους 49χλμ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή του τμήματος «Μελίβοια-Δημάριο», μήκους 10,64 χιλιομέτρων και συγκεκριμένα στα υποτμήματα:

1) «Παράκαμψη Μελιβοίων», μήκους 2,24 χλμ που παρακάμπτει τον οικισμό από τα δυτικά και συνδέεται με δύο ισόπεδους κόμβους.
2) «Μελίβοια-Δημάριο», μήκους 8,24 χλμ που αφορά στη βελτίωση και διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού. Περιλαμβάνει επίσης τους ισόπεδους κόμβους Κοτύλης και Δημαρίου, 5 γέφυρες συνολικού μήκους 396 μέτρων και μία Άνω Διάβαση για την αποκατάσταση της οδού προς το Δημάριο. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται οι αναγκαίες δαπάνες για απαλλοτριώσεις και μετατοπίσεις δικτύων κοινής ωφέλειας καθώς και εργασίες αρχαιολογίας.

Σε φάση κατασκευής βρίσκεται το  τμήμα του κάθετου άξονα Δημάριο-Σύνορα (περιοχή Εχίνου που δημοπρατήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2018 και συμβασιοποιήθηκε στις 18 Μαϊου του ίδιου έτους. Τα έργα έχει αναλάβει η ΑΚΤΩΡ και βρίσκονται σε πολύ προχωρημένη φάση.