Την πρόσληψη του πρώην Δημάρχου Σελέρου και πρώην αντίπαλου στις τελευταίες δημοτικές εκλογές Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ, ως ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, ανάρτησε στη Διαυγεια ο Δήμος Αβδήρων.

Σύμφωνα με την απόφαση o Iντζέ Μεμέτ Μπιρόλ προσλαμβάνεται για την επικουρία του Δημάρχου Γιώργου Τσιτιρίδη, σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς να έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, με βάση σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή των υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι στις προηγούμενες εκλογές  δεν είχε κατέλθει ως υποψήφιος Δήμαρχος αλλά συμμετείχε, στη συνένωση των παρατάξεων Μπιρόλ-Καλιαμπάκα-Τσολακίδη, με επικεφαλής τον τελευταίο, ως υποψήφιος σύμβουλος.