Σταθερότητα δείχνει το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Ξάνθης, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Ξάνθη, μέχρι την 1η Αυγούστου, παρουσίασε πολύ μικρή αύξηση +5%.

Αντίστοιχη η εικόνα στην Αλεξανδρούπολη, όπου δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή (-12%)

Συνολικά, αυξητικές ή σταθεροποιητικές τάσεις, παρατηρήθηκαν την εβδομάδα 26 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου, στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των δέκα από τις δώδεκα περιοχές, σε σχέση με την εβδομάδα 19 έως 25 Ιουλίου 2021.