Συνήλθε στις 24 Ιουνίου 2021 στην πόλη της Κομοτηνής το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης, προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα και να πραγματοποιηθεί η κατανομή αξιωμάτων του νέου Προεδρείου. Τη θέση του Ταμία καταλαμβάνει ο Νίκος Γρηγοριάδης, μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης.

Η σύνθεση του νέου Προεδρείου της ΟΕΕΘ διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Φραντζής Αντώνιος

Αντιπρόεδρος : Κασαπίδης Βασίλειος

Γενική Γραμματέας: Κωνσταντινίδου Κυριακή

Αναπληρωτής ΓΓ: Νικολαΐδης Μιχαήλ

Ταμίας: Κουρτίδης Γεώργιος

Αναπληρωτής Ταμίας  Γρηγοριάδης Νικόλαος (Ξάνθη)