Την ένταξη της πρότασης με τίτλο: «Δράσεις και Προμήθεια εξοπλισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 585.000€, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΥΜΕΠΕΡΡΑ, «Δράση «Διαχείριση Βιοαποβλήτων» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –  Θράκης» ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοίνωσε ο Δήμος Αβδήρων.

Η πρόταση αφορά:

  1. Την προμήθεια 1000 τεμαχίων οικιακών πλαστικών κάδων, χωρητικότητας 50 λίτρων.
  2. Την προμήθεια 150 τεμαχίων πλαστικών κάδων χωρητικότητας 660 λίτρων, χρώματος καφέ.
  3. Την προμήθεια 1120 τεμαχίων κομποστοποιητών χωρητικότητας 300-350 λίτρων.
  4. Προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου οχήματος με  κινητήρα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με σημαντική οικονομία στα καύσιμα και σύστημα απόσμησης.
  5. Προμήθεια ενός (1) θραυστήρα που θα χρησιμοποιηθεί για θρυμματισμό προϊόντων από κλαδέματα, πράσινα απόβλητα, ρίζες/φλοιούς δένδρων – παλαιά ξυλεία κατεδαφίσεων, παλέτες, υλικά για παραγωγή κόμποστ.

Οι προμήθειες αυτές θα καλύψουν πάγιες ανάγκες και θα συμβάλουν στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας του προγραμματισμού και του γενικότερου έργου του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Αβδήρων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.