Το έργο «XANTHI | ΞΑΝΘΗ Culture deposit | πολιτιστικό κοίτασμα» που υλοποιείται με την υποστήριξη Ευεργετών, χορηγών, του Υπουργείου Πολιτισμού, φίλων και συνεργατών και έχει ως στόχο να αξιοποιήσει και να αναδείξει τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής μας, ξεκινάει από το «σπίτι μας» τη ΦΕΞ.

Ένας νέος – προσβάσιμος – «ψηφιακός κόσμος» λοιπόν, όλου του όγκου των αρχείων που κατέχει ο φορέας αλλά (σταδιακά) και άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς σε θεματικές:

 Ιστορίας
 Παράδοσης
 Σύγχρονου πολιτισμού της περιοχής μας Ξάνθη – Θράκη

Η ΦΕΞ παρουσιάζει το 1ο μέρος παραγωγής του έργου:

 1. Ανασχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Σελίδας ΦΕΞ https://fex.org.gr/
  • Σχεδιαστική επαναπροσέγγιση και εκσυγχρονισμός της ηλεκτρονικής σελίδας της ΦΕΞ, μέσω σύγχρονης πλατφόρμας διαχείρισης.
  • Δυνατότητα λειτουργίας και προσαρμογής responsive, για την ορθή ανάγνωση της σελίδας από συσκευές με οθόνες διαφορετικών αναλύσεων (κινητά, tablets)
  Ανάπτυξη SEO (Search Engine Optimisation) για βελτιστοποίηση της θέσης της σελίδας στις μηχανές αναζήτησης.
  • Πλήρης δυνατότητα ανανέωσης περιεχομένου από τον κύριο διαχειριστή, προσαρμοσμένες δυνατότητες από εγγεγραμμένους χρήστες.
  • Λειτουργία Newsletter μέσω εγγραφής σε λίστα για την καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των μελών- χρηστών της.
  • Δυνατότητα εγγραφής νέων μελών και δυνατότητα online πληρωμής της συνδρομής ή της συμμετοχής σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
  • Ηλεκτρονική αρχειοποίηση “εκδηλώσεων” και “νέων” και optimisation του multimedia υλικού για πιο εύκολη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο.
  • Λειτουργία πεδίου “εύρεσης” για στοχευμένη πρόσβαση από τους χρήστες.
  • Σύνδεση της σελίδας της ΦΕΞ με τα πλέον δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagramm, youtube).

 2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Οπτικής Ταυτότητας (Branding)

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της ιδιαίτερης οπτικής ταυτότητας του μουσείου
(branding) αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνωρισιμότητα και την ενιαία εικόνα
του φορέα σε οποιαδήποτε επικοινωνιακή του παρουσία (έντυπη ή ηλεκτρονική) και
δραστηριότητα. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της οπτικής μας ταυτότητας
περιλαμβάνει:

• Σχεδιασμός λογότυπου – σήματος (Πραγματοποιήθηκε μετά από ιστορική έρευνα
του φορέα, έρευνα αγοράς, προσχέδια, αρχικές προσεγγίσεις-προτάσεις και
βελτιώσεις για την ολοκλήρωση τελικής επιλογής που βλέπετε). Προσαρμογή
λογότυπου στα αγγλικά. Δημιουργία τελικών, παραδοτέων αρχείων για ελεύθερη
ψηφιακή και τυπογραφική χρήση σε διανυσματικά και φωτογραφικά αρχεία (EPS,
PDF, TIFF, JPG, PNG)
• Ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας σε έντυπα άμεσης επικοινωνίας (σχεδιασμός
καρτών του μουσείου και του προσωπικού (card visit), σχεδιασμός επιστολόχαρτου,
σχεδιασμός φακέλου επιστολής, σχεδιασμός φακέλου μεταφοράς εντύπων (folder).
Προσαρμογή ανωτέρων στα αγγλικά.
• Ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας σε αρχεία προσαρμοσμένων προδιαγραφών για
χρήση σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (σχεδιασμός banners,
headers, user icons, promotional posts).

 1. Virtual Tour (360)

Όπως επιβάλλουν οι σύγχρονοι μουσειολογικοί κανόνες, η
δυνατότητα εικονικής περιήγησης στους χώρους του μουσείου με
την δυνατότητα επισκόπησης επιλεγμένων εκθεμάτων, αποτελεί
απαραίτητο εργαλείο τόσο για τον εκσυγχρονισμό και την προβολή
του μουσείου, όσο και για την προσβασιμότητα του από ΑμεΑ. Η
δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας του μουσείου με
την τεχνολογία σφαιρικών φωτογραφιών (3600 View).
Υποστηρίζεται η παράλληλη χρήση εξωτερικών συσκευών
(computers, mobile devices, head-mounted displays). Για την
ολοκληρωμένη κάλυψη και παρουσίαση της συνολικής έκτασης του
μουσείου έγιναν:

• Λήψεις ανά όροφο (3 όροφοι).
• 5 ενεργά σημεία (hot spots) ανά όροφο που αντιστοιχούν σε ίσα προς παρουσίαση επιλεγμένα εκθέματα
• Σχεδιασμός διαδραστικών χαρτών (interactive maps), για κάθε χώρο του μουσείου (3 όροφοι) για την εύκολη πλοήγηση στο
εικονικό περιβάλλον.
• Σχεδιασμός και προγραμματισμός της πολυμεσικής εφαρμογής