Ο Δήμος Αβδήρων ενημερώνει τους καταναλωτές και τους
δραστηριοποιούμενους στις λαϊκές αγορές του ότι από τις 15-06-2021 η
λειτουργία τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νεα ΚΥΑ και συγκεκριμένα:

 Συμμετοχή σε ποσοστό 100% όλων των κατηγοριών
δραστηριοποιούμενων.
 Εκατέρωθεν απόσταση ενός (1) μέτρου μεταξύ των πάγκων.
 Απόσταση τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των
εξυπηρετούμενων.
 Πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) τουλάχιστον μία
(1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά.
 Πέντε (5) εξυπηρετούμενοι (το ανώτερο) σε αναμονή.

“Παρακαλούμε για την επίδειξη της ίδιας υπευθυνότητας και συνέπειας που
έχετε επιδείξει μέχρι και σήμερα” αναφέρει ο Δήμος.