Όπως έγινε γνωστό από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ξάνθης, μετά τη μετατροπή του 13ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης σε Πειραματικό, όλοι οι μαθητές της εισαγωγικής τάξης, προνήπια γεννημένα το έτος 2017, μπορούν να ενταχθούν σε αυτό, μετά από αίτηση του γονέα –κηδεμόνα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ( gov.gr). Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση έως την Πέμπτη 17 Ιουνίου, σ|(ΚΛΙΚ ΕΔΩ).
Εφόσον αιτήσεις υπερβαίνουν το όριο των μαθητών που μπορεί να φιλοξενήσει το Νηπιαγωγείο, διενεργείται κλήρωση ηλεκτρονικά, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου

2021.
“Οι μαθητές που θα εγγραφούν στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών εργαλείων και μεθόδων, στην υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε μία δημιουργική συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Ανάμεσα στους σκοπούς των ΠΕΙ. Σ. είναι η ανάπτυξη ερευνητικών, δημιουργικών δράσεων, η αξιοποίηση νέων διδακτικών εργαλείων, νέου διδακτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, η υιοθέτηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για έρευνα και συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, η διάχυση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, η δημιουργία ομίλων δημιουργικότητας και καινοτομίας.” αναφέρει η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Πολυξένη Καρακατσάνη