Σε καταγγελία στο πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης και κοινοποίηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προχώρησε το σωματείο  Αδέσποτοι Φίλοι και 211 φιλόζωοι πολίτες που συνυπογράφουν σχετική επιστολή.

Η επιστολή κατατέθηκε την Τρίτη και ο Σύλλογος αναφέρει: ” Σήμερα, ημέρα Τρίτη, 8/6/2021, κατατέθηκε στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Ξάνθης, η επισυναπτόμενη επιστολή – καταγγελία, απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Σιαμπάν Μπαντάκ, η οποία κοινοποιήθηκε νομίμως στον κ. Εισαγγελέα Ξάνθης. Η εν λόγω επιστολή υπογράφεται από το σύλλογό μας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και από 211 φιλόζωους πολίτες, οι οποίοι συντάχθηκαν και συνυπέγραψαν ιδιοχείρως. Η επιστολή, με τα ονόματα και τις  υπογραφές των καταγγελλόντων βρίσκεται κατατεθειμένη στο πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης, με αριθμό πρωτοκόλλου 12833/8.6.2021.  Οι ως άνω  καταγγέλλοντες  αποτελούν έναν ενδεικτικό αριθμό των συντασσόμενων με το περιεχόμενο της επιστολής πολιτών, οι υπογραφές των οποίων συγκεντρώθηκαν εντός μόλις τριών ημερών. Μετά βεβαιότητας ο αριθμός αυτός θα ήταν υπερπολλαπλάσιος με την πάροδο των ημερών, ωστόσο, λόγω του κατεπείγοντος της κατάστασης επιλέχθηκε η άμεση κατά το δυνατόν κατάθεση της επιστολής.”