Στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, τις προηγούμενες μέρες εντοπίστηκαν εντυπωσιακές παραβάσεις, μία εκ των οποίων αφορά στη Θράκη που υλοποιούσε επένδυση μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου.

Πιο συγκεκριμένα, σε έλεγχο ορθής εφαρμογής των διατάξεων του επενδυτικού νόμου 3299/2004 σε βιομηχανία στη Θράκη, διαπιστώθηκαν εικονικές συναλλαγές ύψους €1.990.000 και μη έκδοση τιμολογίων αξίας €2.653.664. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο από απώλεια φορολογικών εσόδων εκτιμάται σε €1.700.000 και τα έσοδα του Δημοσίου από πρόστιμα υπολογίζονται στο €1.500.000.

Σε έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι μη κερδοσκοπικό σωματείο είχε εκπέσει του μη κερδοσκοπικού σκοπού του και επιπλέον χρησιμοποίησε εικονικές δαπάνες ύψους €500.000, με αποτέλεσμα την αποφυγή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Επίσης είχε λάβει παράνομα επιδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο ύψους €20.000. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε €240.000.

Η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ανταποκρινόμενη σε ένα πολυσχιδές, σύνθετο και ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, στο πλαίσιο των στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων, συνεχίζει το έργο της, προσηλωμένη στις αξίες της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, αξιοποιώντας πλήρως τον επαγγελματισμό, τη συσσωρευμένη πολυετή εμπειρία, την ανεπίληπτη και απροσωπόληπτη αφοσίωση των στελεχών της.