Η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου “Φίλοι του Ψυχολογικού Κέντρου”  πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 30 η Μαΐου, ημέρα Κυριακή και ώρα στις 11.30 το
πρωί.

Συνήθως στην πρώτη οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία γι΄ αυτό το λόγο η ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται οριστικά την 6 η Ιουνίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30-13.00, κατά την οποία πρέπει να προσέλθετε.
(Η πρώτη ημερομηνία δηλαδή η 30 η Μαΐου δεν λαμβάνεται υπόψη απλώς τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες).

Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν στο τηλέφωνο 6932659155.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιος Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων 2020
2. Οικονομικός απολογισμός 2020
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή μελών Διοικητικού
Συμβουλίου
4. Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής για την περίοδο 2021-2023
5. Διάφορα θέματα – Προτάσεις

Με τιμή
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Ανδρέου Γεωργία Βορίδου Αναστασία