Ο θεσμός Bravo, ένας Θεσμός Κοινωνικού Διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσεται, με βάση τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από Φορεις, Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνία Πολιτών και Σχολική Κοινότητα, σε εθνικό επίπεδο στη χώρα μας. 

To Xanthi TechLab του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης συμμετέχει στο θεσμό Bravo, υποστηρίζοντας μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τη δέσμευσή του στην ανάπτυξη της Κοινωνίας, των Συνανθρώπων μας & τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ειδικότερα στο κομμάτι του Covid-19 με τις δραστηριότητες που ανέπτυξε κατά τον τελευταίο χρόνο είναι υποψήφιο στην κατηγορία Bravo Society για την πρωτοβουλία του “να συμβάλλει στην Ενημέρωση & Αντιμετώπιση του Covid-19 με συνέργειες”. 

Ψηφίστε ΕΔΩ