Η ΕΦΕΕ Ξάνθης, σε ανακοίνωσή της αναφέρεται στην απεργία που έχει προκηρυχτεί για την Παρασκευή και στην οποία συμμετέχει:

Σε συνέχεια του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Χανίων και την πρόσκληση που απηύθυνε σε όλους τους συλλόγους λογιστών της χώρας, και κατόπιν και της δικής μας βούλησης να συμμετέχουμε, καλούμε σε  24ωρη προειδοποιητική απεργία την Παρασκευή  23 Απριλίου 2021 όλα τα μέλη μας, με βασικά και δικαιολογημένα αιτήματα προς την διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών :

Α. Παράταση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων για όλο το 2021 και εφαρμογή τους μόνο σε πιλοτική βάση για το τρέχον έτος, στο σκέλος των εσόδων αποκλειστικά και  σε συνδυασμό με την θέσπιση σοβαρών κινήτρων και  παράλληλη επιδότηση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής. 

Β. Κατοχύρωση της αποκλειστικής αρμοδιότητας του Λογιστή-Φοροτεχνικού κατόχου άδειας ασκήσεως ΟΕΕ,  για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων από μηδενική βάση εσόδων και τον χαρακτηρισμό των οικονομικών πράξεων με νομοθετική διάταξη καθώς και όλων των λοιπών δηλωτικών υποχρεώσεων.

Γ. Κατοχύρωση του δικαιώματος ασθενείας  και της δυνατότητας παράτασης των φορολογικών υποχρεώσεων των  πελατών  του εξουσιοδοτημένου Λογιστή-Φοροτεχνικού για το διάστημα ασθενείας.   

Δ. Υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας τουλάχιστον  μέχρι 30/09/2021 και την δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο  μέχρι  31/12/2021  μόνο για όσες δηλώσεις υποβάλλονται μέσω εξουσιοδοτημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού.

         Προς  επίρρωση των άνωθεν  αιτηθέντων,  την ίδια ημέρα σύσσωμο το Δ.Σ. θα επιδώσει τα παρόντα αιτήματα στο Διευθυντή της Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ, καθώς και στους βουλευτές του Νομού.

Με εκτίμηση 

Για το ΔΣ της Ένωσης Φοροτεχνικών-Λογιστών Ελ.Επαγγελματιών Ξάνθης

 

Η Πρόεδρος  Μπατζακίδου Ειρήνη

Ο Αντιπρόεδρος Μέκακας Μαυρουδής

Ο Γενικός Γραμματέας Σαββίδης Βασίλειος

Ο Ταμίας   Γρηγόρη Παντελής

Το Μέλος  Παγωνάκης Δημήτριος

Το Μέλος  Λυμπερίδης Σωτηριο