Σε δήλωσή του ο δημοτικός σύμβουλος Χασάν Ογλού Φερτούν σημειώνει