Σε δήλωσή του για τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας ο Πρόερος της ΔΕΥΑΞ Ιπποκράτης Καμαρίδης, σημειώνει.