Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.
Χρήστου Μέτιου, ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας σε θέματα Περιβάλλοντος,
Υποδομών και Μεταφορών ορίστηκε ο κ. Κίμων Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ήταν Αντινομάρχης
Καβάλας και Γενικός Γραμματέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας.
Διετέλεσε περιφερειακός σύμβουλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης ενώ σήμερα είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Επιμελητηρίου Καβάλας.