Σημαντική αύξηση στο ιικό φορτίο των λυμάτων της Ξάνθης διαπιστώνει ο εργαστηριακός έλεγχος του Εθνικού Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα. Το φορτίο συγκρίνεται με τις αντίστοιχες μετρησεις της  περασμένης εβδομάδας.

Τα δείγματα αφορούν στην περίοδο από 29 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2021 σε διάφορες περιοχές, λαμβάνονται από τις εισόδους των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση,  την τελευταία εβδομάδα  παρατηρήθηκε αύξηση (+88%) της συγκέντρωσης του γενετικού υλικού του ιού στα αστικά λύματα της Ξάνθης αλλά οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται ακόμα σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Σε αντίθετη με την Ξάνθη, στα λύματα της Αλεξανδρούπολης ο ιός δεν ήταν ανιχνεύσιμος. και η συγκέντρωση χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα συνολικά:

Την εβδομάδα 29 Μαρτίου – 4 Απριλίου 2021 παρατηρήθηκαν σταθεροποιητικές ή πτωτικές τάσεις σε σχέση με την εβδομάδα 22-28 Μαρτίου 2021 στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των 7 από τις 11 περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Οι πτωτικές τάσεις κυμαίνονται από –2% στην Περιφέρεια Αττικής μέχρι –94% στα Χανιά. Επισημαίνεται, όμως, ότι σταθερές παραμένουν ουσιαστικά οι συγκεντρώσεις του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αττικής (-2%) και της Πάτρας (-5%), καθώς στις δύο αυτές περιοχές οι μεταβολές εμπίπτουν στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας. Αντίθετα, αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν
στις πόλεις του Βόλου (+112%), της Ξάνθης (+88%) και της Θεσσαλονίκης (+56%).