Η «ΦΜ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων με έδρα την Ξάνθη, έχοντας ως
σκοπό την ενίσχυση της ομάδας της αναζητά προσωπικό για την κάλυψη της παρακάτω
θέσης:

 Σύμβουλος Ανάπτυξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και έργων ΕΣΠΑ

Περιγραφή Θέσης
Συνολική διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων, η οποία αποτελείται από:
 Οικονομική διαχείριση και αναφορά
 Ανάπτυξη των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων
 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ερευνών
 Συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις
 Οργάνωση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις
 Καθημερινή επικοινωνία με διεθνείς συνεργάτες έργων
 Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων και άλλων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων
 Δικτύωση με υπάρχοντες και νέους συνεργάτες
 Σύνταξη αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων στα πλαίσια
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων
Προφίλ Υποψηφίου
 Απόφοιτος/η ΑΕΙ Οικονομικών ή και συναφών τομέων
 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ΜSc, MBA ή Project Management θα θεωρηθεί
πλεονέκτημα
 Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ως στέλεχος εθνικών ή / και ευρωπαϊκών
συγχρηματοδοτούμενων έργων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 Διαθεσιμότητα ταξιδιού
 Πολύ καλή γνώση Η/Υ, χειρισμού εφαρμογών MS Office.
 Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων δημιουργικά
 Δυνατότητα εργασίας ως μέλος μιας ομάδας

Οφέλη

– Ανταγωνιστικός μισθός
– Συνεχής εκπαίδευση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων
– Ένα δυναμικό, θετικό, φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας

Θέση:
Ξάνθη. Αποστολή βιογραφικών στο info@fm-epixeirein.gr με τίτλο θέματος ΣΑ01/2021 και το ονοματεπώνυμο σας