Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υποστήριξη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Περιφέρειας ΑΜΘ δημιούργησε έναν εύχρηστο Ψηφιακό Οδηγό με στόχο αφενός την επεξήγηση με απλά λόγια της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε αφετέρου την ψηφιακή ξενάγηση σε εμβληματικά έργα που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια ΑΜΘ και χρηματοδοτήθηκαν από την Ε.Ε στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής. 

Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες της Ένωσης για την υλοποίηση εκατοντάδες χιλιάδες επενδύσεων και έργων υποδομής σε όλες τις Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ως στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. 

Μπορείτε να περιηγηθείτε online στον Ψηφιακό Οδηγό για την Πολιτική Συνοχής ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Europe Direct – Created with VisMe

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να φιλοξενήσετε τον εν λόγω ψηφιακό οδηγό στην ηλεκτρονική σας σελίδα, παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://my.visme.co/view