«Βλέπετε τοῦτο τὸν ὀντᾶ; Εἶναι ἀστόλιστος. Καθίσματα δὲν ἔχει, οἱ τοῖχοι ξεροί· τούτη εἶναι ἡ Ἑλλάδα καθὼς ἐμεῖς σᾶς τὴν παραδώσαμε, ἐμεῖς οἱ γέροι εἰς τοὺς νέους. Ἐμεῖς εἰς τὰ 1821 ἐκαθαρίσαμε τὸν τόπο, ἐκουβαλήσαμε τὰ λιθάρια, ἐκτίσαμε τὴν οἰκοδομή, ἐσεῖς θὰ ἐντύσετε τὰ γυμνὰ τείχη, θὰ φέρετε τὶς πολύτιμες ζωγραφιές, θὰ στήσετε τὰ εὔμορφα τραπέζια καὶ τοὺς καθρέφτες. Τοῦτο θὰ κάμῃ ἡ προκοπή σας καὶ τὰ γράμματα.»

Τα παραπάνω λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ενέπνευσαν μια ομάδα μαθητών από την Ξάνθη για να τιμήσουν την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την ιστορική επέτειο των 200 χρόνων, με ένα πρωτότυπο video.

Αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στον πληροφορική, επεξεργάστηκαν και προγραμμάτισαν με τη γλώσσα Python, τον αυτόματο σχεδιασμό σε πραγματικό χρόνο, της προσωπογραφίας του Γέρου του Μοριά.