Έξι σοβαρά ερωτήματα για την σύμβαση της ελληνικής κυβέρνησης με την «Ελληνικός Χρυσός» καταθέτει ο Μενέλαος Μαλτέζος από τον Έβρο μετά τις τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που διευκολύνου  το θέμα της Eldorado Gold στην περιοχή της Θράκης .

Τα ερωτήματα:

  • Σε ποιά ευρωπαϊκή χώρα, η πολιτεία διαγράφει ή αμνηστεύει βεβαιωμένες, από δημόσιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, σοβαρές παραβάσεις μη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και τις διοικητικές συνέπειές τους;
  • Σε ποιά ευρωπαϊκή χώρα το κοινοβούλιο νομοθετεί και διαγράφει αποφάσεις δικαστηρίων ή παραγράφει διώξεις στελεχών ιδιωτικής εταιρείας;
  • Σε ποιά ευρωπαϊκή χώρα, ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων ανατίθεται σε ιδιώτη ο οποίος ουσιαστικά θα είναι υπάλληλος της Ε.Χ.
  • Ποιά ευρωπαϊκή πολιτεία εκχωρεί διαιτητικές αρμοδιότητες στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και όχι στην ελληνική Δικαιοσύνη;
  • Σε ποιά ευρωπαϊκή χώρα, η πολιτεία εκχωρεί σε μια ιδιωτική εταιρεία δημόσια αγαθά όπως το νερό, το οποίο η Ε.Χ. μπορεί να το διαχειρίζεται και να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες της, στερώντας το από την πλειονότητα των κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη;
  • Σε ποιά ευρωπαϊκή χώρα, για μια σύμβαση που θα καθορίσει το μέλλον μιας τόσο σημαντικής περιοχής της χώρας, η κυβέρνηση αγνοεί τις έντονες αντιρρήσεις δεκάδων επαγγελματικών, πολιτιστικών και οικολογικών φορέων καθώς και την άποψη ειδικών επιστημόνων, επιστημονικών θεσμικών φορέων, αυτοδιοικητικών στελεχών και βουλευτών ακόμη και της κυβερνητικής πλειοψηφίας;