Συγκροτηθηκε σε σώμα την Κ.Δευτέρα, το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» μετά τις πρόσφατες αρχιαιρεσίες.

Πρόεδρος: Ιωάννης Παπαχρόνης
Α’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Παπαυεστρατίου
Β’ Αντιπρόεδρος: Σταματία Κανδυλή
Γεν. Γραμματέας: Αναστασία Σπυριδοπούλου
Ταμίας: Βέργος Χαλβατζής:
Ειδ. Γραμματέας Ευφροσύνη Μπουλαλίδου
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Θεμιστοκλής Χαραλαμπίδης

Η θητεία των μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του καταστατικού και βάσει του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής ορίζεται από τις 14 Μαρτίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2024.