Ερ’ωτηση με θέμα «Στήριξη της καπνοκαλλιέργειας στη Θράκη λόγω της πανδημίας και των
χαμηλών τιμών» κατέθεσε ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης Τάκης Χαρίτου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης :

Μια δυναμική καλλιέργεια του καπνού, που καλλιεργούνταν σε 70 χιλιάδες στρέμματα,
παρήγαγε 8 χιλιάδες τόνους τύπου μπασμά και απασχολούσε 7 χιλιάδες οικογένειες με
εξαγωγικό προσανατολισμό, οδηγείται σε συρρίκνωση δημιουργώντας νέες  ζώνες
φτώχειας, μετανάστευσης στην περιοχή και  διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Η φετινή
χρονιά είναι καθοριστική για το μέλλον της καλλιέργειας. Ή άμεσα θα ενισχυθεί  οικονομικά
ώστε να  ανακοπεί η φθίνουσα πορεία της ή θα οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη της με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία της Θράκης. 
Οι συνθήκες της πανδημίας, με την αδυναμία εισόδου στη χώρα εποχικών εργατών, την
έλλειψη ρευστότητας λόγω αποκλεισμού των παραγωγών από τις  επιστρεπτέες
προκαταβολές, την περικοπή των προκαταβολών από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις,
συνέβαλαν στον περιορισμό της καλλιεργητικής δραστηριότητας. Τα προβλήματα
επιδείνωσαν οι πολύ χαμηλές τιμές στις εν εξελίξει αγοροπωλησίες που κυμαίνονται από
3.80  έως 4.40 το κιλό και όχι μόνο δεν προσφέρουν ένα ελάχιστο εισόδημα και δεν
επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων σε  ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ, αλλά αδυνατούν να
καλύψουν το κόστος παραγωγής. Σε μια χρόνια μάλιστα που τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των καπνών δεν δικαιολογούν τέτοια μείωση τιμών από τις εταιρείες μεταποίησης. 
Είχε προηγηθεί η καταστροφή της παραγωγής σχεδόν κατά 70% λόγω ιώσεων το 2018. Οι
παραγωγοί έλαβαν ενίσχυση μέσω deminimis 100€ ανά στρέμμα από την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μάταια ανέμεναν αποζημίωση από την σημερινή κυβέρνηση μέσω των
Κ.Ο.Ε, παρά τον ολοκληρωμένο φάκελο που είχε καταθέσει ο Συνεταιρισμός
Καπνοπαραγωγών Θράκης.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Είναι στις προθέσεις του, λόγω των συνεπειών και της πανδημίας, να στηρίξει την
καπνοκαλλιέργεια στη Θράκη, που είναι σε θέση να διατηρήσει την απασχόληση και
να τονώσει την τοπική οικονομία;