Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου χαιρετίζει τη μέχρι τώρα μαζική συμμετοχή των συναδέλφων που ανταποκρίνονται δυναμικά και αποφασιστικά στο συλλογικό κάλεσμα και συμμετέχουν καθολικά στη μεγάλη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση υπερασπίζοντας το δημόσιο σχολείο και την εργασιακή μας αξιοπρέπεια.

Σύμφωνα με το Σύλλογο και όπως διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ενημέρωσης για την αξιολόγηση ως υπηρεσιακή υποχρέωση, εντάσσεται στην επιχείρηση άσκησης εκφοβισμού των διευθυντών και των συναδέλφων προκειμένου να περάσει η αξιολόγηση.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή στην απεργία-αποχή είναι νόμιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας, η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα και με τις αποφάσεις (ΔΕΦ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 486/1995, ΔΕΦ ΑΘΗΝΩΝ 4843/2014, Μ.Π ΑΘΗΝΩΝ 559/2020.

Επισημαίνουμε επίσης ότι για την εκπαίδευση ισχύει η ειδική νομοθεσία και οι ειδικές διατάξεις που την αφορούν. Δεν εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης παρά μόνο όπου δεν υπάρχει ρύθμιση. Η συγκεκριμένη συνεδρίαση για την αξιολόγηση είναι ειδική μονοθεματική συνεδρίαση και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, αυτή δεν μπορεί να επαναληφθεί. Επιπρόσθετα δεν μπορεί να επαναληφθεί για τον λόγο ότι η δήλωση συμμετοχής στην απεργία αποχή ισχύει συνεχώς και για ολόκληρη τη διαδικασία που προβλέπει η ΥΑ για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση.

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021(Φ.71118240/01/9/09/2020

14. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – παιδαγωγικές συναντήσεις – έλεγχος προόδου – συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α) καθώς και στα άρθρα 37, 38 και 39 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10- 2002 (ΦΕΚ 1340 Β) Υ.Α. Παράλληλα, η παράδοση των ελέγχων προόδου μπορεί να γίνει και σύμφωνα με την Φ7/ΦΜ/67997/ΓΔ4/2020 Υ.Α. (Β 2202). Οι παιδαγωγικές συναντήσεις και η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για θέματα αγωγής και προόδου πραγματοποιούνται όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ142 Α), εκτός διδακτικού και εντός εργασιακού ωραρίου (13:15 – 14:00). Οι γονείς και οι κηδεμόνες επισκέπτονται το σχολείο κατά τις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους/τις εκπαιδευτικούς και εκτάκτως, όταν κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από συνεννόηση και επικοινωνία μαζί τους.