Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων προέβη στην ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός αλιευτικού καταφυγίου Φαναρίου του επικίνδυνου και επιβλαβούς Α/Κ σκάφους ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Λ. 20 και του ημιβυθισμένου Α/Κ σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν.Λ. 24.

Η διαδικασία της ανέλκυσης – απομάκρυνσης ολοκληρώθηκε με ασφάλεια
τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του θαλάσσιου
και χερσαίου χώρου, αποκαθιστώντας την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου, την
απελευθέρωση των κρηπιδωμάτων και την διευκόλυνση της ναυσιπλοϊας.

Ευχαριστούμε την Λιμενική Αρχή Λάγος για την καθοριστική συμβολή της στην
όλη διαδικασία καθώς και τον Πρόεδρο της κοινότητας Φαναρίου, κ. Καραβέτη
Πέτρο.” αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κα Ζουρναντζίδου.