Σε ανακοίνωσή του ο σύμβουλος της παράταξης Μελισσόπουλου, Φάνης Παπαδάκης, σημειώνει:

Με τη με αρ. 200/22-12-2020 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης αποφάσισε ομόφωνα για την «Κατανομή λειτουργικών δαπανών, Δ’ δόση 2020, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» που ανέρχεται στο ποσό των 226.290,05 ευρώ.

Έχουν περάσει ήδη 2 μήνες από τότε και τα χρήματα αυτά χωρίς καμία αιτιολόγηση δεν έχουν πιστωθεί, όπως θα έπρεπε, στους λογαριασμούς των σχολείων με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες λειτουργικές τους δαπάνες! 

Για ποιο λόγο δεν έχει εκτελεστεί ακόμη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν έχουν κατατεθεί τα χρήματα της Δ’ δόσης στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας, ενώ αυτά έχουν εισπραχθεί από το Δήμο μας από τις 3/12/2020;

Σας επισημαίνουμε πως έως σήμερα στις  σχολικές μονάδες του Δήμου μας έχουν κατατεθεί οι παρακάτω δόσεις από τους ΚΑΠ:

14/5/2020  Α’ τακτική δόση

16/9/2020  Β΄ τακτική δόση

25/11/2020 Γ’ τακτική δόση

Eνώ το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη ανακοινώσει την πίστωση 28.000.000 € στους Δήμους της Χώρας για την Α’ Δόση του 2021, που για το Δήμο Ξάνθης ανέρχεται στο ποσό των 226.630 ευρώ, μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση η καθυστέρηση της καταβολής της Δ’ Δόσης για τόσο καιρό, κάτι που αναμένουμε να αιτιολογηθεί πειστικά!