Ένα ενδιαφέρον ζήτημα εγείρεται από την πρόθεση για παραίτηση που εκδήλωσαν ο επικεφαλής και δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Παπαχρόνη στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης το βράδυ της Δευτέρας.

Πιο συγκεκριμένα, η προφορική παραίτηση δεν έχει νομική ισχύ αλλά σύμφωνα με τη νομοθεσία, “η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο. Η παραίτηση γίνεται οριστική την επομένη της κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.”

Εφόσον παραιτηθούν όλα τα εν ενεργεία μέλη της παράταξης (Παπαχρόνης, Παπαδόπουλος, Γεωργιάδης, Σπανίδης, Διαφωνίδης,Τσακιρίδης) αναπληρώνονται από τους 6 επιλαχόντες του συνδυασμού, που καλούνται να παρουσιαστούν εντός 5 ημερών. Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο θα ήταν να υπάρξει απόφαση όλου του συνδυασμού για συγκροτημένη αποχώρηση και να αρνηθούν  την έδρα και οι επιλαχόντες, κάτι που προϋποθέτει ότι θα τηρηθεί από όλους.

Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4555/2018  αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών ενός συνδυασμού τις έδρες καλούνται να καταλάβουν “αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι από άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί”

Στους τρεις μικρότερους συνδυασμού οι έξι έδρες

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι έξι έδρες θα κατανεμηθούν στους τρεις μικρότερους συνδυασμούς του δημοτικού συμβουλίου (Πολίτες για την Ξάνθη, Νέα Ξάνθη, Λαϊκή Συσπείρωση). Σύμφωνα με την επικρατέστερη ερμηνεία, η κατανομή θα γίνει με βάση την εκλογική τους δύναμη και τη σειρά ανακήρυξης, με απλή αναλογική (δηλαδή Σεμπαχεδήν Ογλου-Μακρή-Κοτσώνης, Πετρίδης-Ευστρατίου, Φωτιάδης). Αν και οι επιλαχόντες συνδυασμοί δεν δεχτούν τις έδρες, τότε ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει εκλογές για τη συμπλήρωση των 6 θέσεων, που όμως διεκδικούνται πλέον από όποιον συνδυασμό κατέλθει.

Βέβαια, για την ώρα κάτι τέτοιο φαντάζει αρκετά μακρινό καθώς το πρώτο βήμα θα ήταν να κατατεθούν εγγράφως στο Δήμαρχο Ξάνθης οι έξι παραιτήσεις των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων της παράταξης Παπαχρόνη.