Σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Σύλλογος ΔΕΠ της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, αναφέρει:

O Σύλλογος ΕΣΔΕΠ Ξάνθης, κατόπιν συζητήσεων με τα μέλη του, εκφράζει το
βαθύτατο προβληματισμό του για τις πρόσφατες θλιβερές εξελίξεις στην
Ανώτατη εκπαίδευση. Παρ’όλη τη δεκαετία της κρίσης και την αφαίμαξη σε
εκπαιδευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, τα Ελληνικά Πανεπιστήμια
φαίνονταν να ανακάμπτουν, όπως αυτό αποτυπώνεται και σε διάφορες διεθνείς
λίστες κατάταξης αλλά και από τις επιδόσεις των αποφοίτων μας στο
εξωτερικό. Εντούτοις, μέσα στην κρίση της πανδημίας και τον συνεπαγόμενο
εγκλεισμό λόγω αυτής, η κυβέρνηση νομοθετεί, χωρίς επαρκή διάλογο,
κρίσιμα νομοσχέδια για τα ΑΕΙ.

Όταν υπουργός Παιδείας παρουσιάζει νομοσχέδιο από κοινού με υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, τότε είναι εύλογος ο προβληματισμός. Όταν η
κυβέρνηση αποφασίζει να περικόψει κατά 8% τον τακτικό προϋπολογισμό των
πανεπιστημίων για το 2021, αλλά διαθέτει 30 εκατ. ευρώ (άνω του 10% του
τακτικού προϋπολογισμού) για μέσα καταστολής στα ιδρύματα, τότε ο
προβληματισμός δεν αρκεί.

Mε τη νυκτερινή τροπολογία για τα κολλέγια, δύναται ο καθένας να ομιλεί για
δύο μέτρα και δύο σταθμά και για φαρισαϊκή υποκρισία. Η κυβέρνηση με
νυκτερινή τροπολογία επέβαλλε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να
εγγράφει αποφοίτους Κολλεγίων, προκειμένου να ασκούν το επάγγελμα
του Μηχανικού. Κολλεγίων, με χαρακτηριστικό το εδάφιο επιλογής των
διδασκόντων τους με βάση το νόμο: «Το διδακτικό προσωπικό των
Κολλεγίων εγγράφεται με αίτησή του σε Μητρώο Διδασκόντων, το οποίο
τηρείται στο Τμήμα Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδει και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής.
Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων επιλέγεται από τους ιδιοκτήτες
τους ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους υποχρεωτικώς μεταξύ αυτών που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διδασκόντων»
(https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/n4093_2012.pdf, σελ . 6 0).

Τα δικαιώματα άσκησης των παραπάνω επαγγελμάτων από αποφοίτους Κολλεγίων θα είναι τα ίδια με αυτά των πτυχιούχων των δημοσίων ελληνικών Πανεπιστημίων και μάλιστα χωρίς βάση εισαγωγής στα κολλέγια… Με φαρισαϊκή υποκρισία διυλίζεται ο κώνωπας και καταπίνεται η κάμηλος…..

Η αναγνώριση των κολλεγίων ως ισότιμων με τις Πολυτεχνικές Σχολές
εγκυμονεί κινδύνους για τα τεχνικά έργα και συνακόλουθα για τη κοινωνία και
θα αποδυναμώσει τα επιτεύγματα του κλάδου σε μία χώρα που λείπουν ακόμη
έργα υποδομής, με έντονο ανάγλυφο και άναρχη αστικοποίηση κατά τόπους
που οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις αντιπλημμυρικής προστασίας αλλά και
άμεσων αντισεισμικών επεμβάσεων σε υφιστάμενες κρίσιμες υποδομές και
κατοικίες σε μία χώρα με την υψηλότερη σεισμικότητα στην Ευρώπη. Μία
χώρα με έντονη κλιματική ποικιλία και κατά συνέπεια περιβαλλοντικές
προκλήσεις.

Αντί της άμεσης προκήρυξης νέων θέσεων ΔΕΠ και τεχνικού προσωπικού για
τα εργαστήρια (την ώρα μάλιστα που υπάρχει μεγάλος αριθμός νέων
επιστημόνων που διαπρέπουν σε Ελλάδα και Εξωτερικό), η Κυβέρνηση
προχωρά σε θέσπιση καρτών γα την είσοδο στα πανεπιστήμια καθώς και στην
πρόσληψη 1.000 αστυνομικών οι οποίοι θα ελέγχονται από τον επιχειρησιακό
υπεύθυνο της κατά τόπου αστυνομίας. Επιπροσθέτως εξαγγέλθηκε η έκτακτη
οικονομική ενίσχυση 30 εκατομμυρίων ευρώ για την φύλαξη των
Πανεπιστημίων υποβιβάζοντας τις άμεσες ανάγκες για βιβλιοθήκες,
διδάσκοντες, εργαστήρια κλπ. Ξεκαθαρίζουμε ότι καταγγέλλουμε όλα τα
φαινόμενα βίας.

Θα πρέπει να προταθεί μία δέσμη μέτρων ώστε τα περιφερειακά πανεπιστήμια
και σχολές να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, π,χ, με ενίσχυση του εξοπλισμού
και των προνοιακών παροχών ώστε να αντισταθμίζεται το ανταγωνιστικό τους
μειονέκτημα από τα κεντρικά πανεπιστήμια λόγω θέσης. Θα θέλαμε να
επισημάνουμε τη μεγάλη συνεισφορά του ΔΠΘ στην οικονομική ανάπτυξη της
Θράκης (ερευνητικά προγράμματα, νέες ιδέες, ενώ πολλοί φοιτητές μας
εξελίχτηκαν σε επιτυχημένους μηχανικούς και στελέχη της τοπικής κοινωνίας
ενισχύοντας έτσι και δημογραφικά την περιοχή με υψηλής ειδίκευσης
προσωπικό), στην πολιτιστική μεγέθυνση της Ξάνθης χάρη και στους φοιτητές
μας που έδωσαν μία επιπρόσθετη κρίσιμη μάζα και γενικότερα στην αρμονική
συμβίωση στη Θράκη, ιδιαίτερα χάρη στους φοιτητές μας. Η οικονομική
ανάπτυξη, η πολιτιστική καλλιέργεια και η αρμονική συμβίωση αποτελεί την
καλύτερη απάντηση στα ποικίλα και υπαρκτά αναθεωρητικά σχέδια. Από τις
πολλές επενδυτικές προσπάθειες του κράτους στη Θράκη, το ΔΠΘ, είναι ίσως
από τις λίγες που πραγματικά καρποφόρησε και γι αυτό ζητείται η ενίσχυση του
σε εργαστηριακό εξοπλισμό και κονδύλια για Υποψήφιους Διδάκτορες, και γενικότερα ενίσχυση του στην έρευνα και διδασκαλία με προνοιακές παροχές
για την παραμονή των φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών.
Αντίθετα με το νομοσχέδιο προτείνουμε ένα διάλογο από μηδενική βάση. Για
τα πανεπιστήμια αλλά και τα σχολειά που μας χρειάζονται και μας αξίζουν. Για
μία παιδεία με επίκεντρο τον ά ν θ ρ ω π ο, με ευαισθησία για τα καθημερινά και για τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας, με ευαισθησία για το περιβάλλον-
το κοινό μας σπίτι, για το κοινό μας μέλλον, με κριτική σκέψη και καινοτόμο.

Που θα στοχάζεται και θα αναδεικνύει τις επείγουσες ανάγκες της εποχής μας
για το νέο ιστορικό επαναστατικό άλμα, 200 χρόνια μετά το 1821.Αυτή η
παιδεία θα διαπλάθει πιο α ν θ ρ ώ π ι ν ε ς σχέσεις μεταξύ μαθητών και
μαθητών-διδασκόντων. Θα διαπλάθει πολίτες που θα ανοίγουν νέους δρόμους
προς το κοινό μας μέλλον και θα κλείνουν φυλακές…
Επομένως,
 ζητάμε την απόσυρση του Νομοσχεδίου και διάλογο από μηδενική βάση,
 την άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής εγγραφής στα επιμελητήρια για
τους αποφοίτους κολλεγίων