Ο Δημος Ξάνθης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες ότι με την υπ αριθμ. 2/27-01-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, αποφασίστηκε  η παράταση για το χρονικό διάστημα  κατάθεσης των αιτήσεων  χρήσης κοινόχρηστου χώρου  για το έτος 2021.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης οι ενδιαφερόμενοι  επαγγελματίες που δεν έχουν καταθέσει αίτηση για χρήση κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2021 μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης (Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων) έως την Τετάρτη  31 Μαρτίου  2021 και ώρες 07:00-14:30.  

Για όσο διάστημα ισχύουν οι διατάξεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών στο δημόσιο είναι εφικτή μόνο κατόπιν σχετικού ραντεβού. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να απευθυνθείτε για ραντεβού στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων στα τηλέφωνα 25413 50828 και 25413 50813.