Ο Δήμος Αβδήρων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιανουαρίου 2021 έλαβε απόφαση που αφορά την απαλλαγή των ανταποδοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας για το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 έως 16.01.2021 όλων των επιχειρήσεων που έχουν διακόψει ή περιορίσει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Όλες οι πληττόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση για την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο του λογαριασμού του πάροχου ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ, κλπ.) της Επιχείρησης τους
  2. Τον ΚΑΔ από όπου προκύπτει η υποχρεωτική αναστολή της  Επιχείρησης
  3. Τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού  προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα

Επίσης συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων απαλλαγής δημοτικών τελών για τις Επιχειρήσεις που διέκοψαν υποχρεωτικά τη δραστηριότητα τους λόγω των μέτρων που είχαν τεθεί σε ισχύ για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού κατά την πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης την περασμένη άνοιξη για το χρονικό διάστημα τριών μηνών (Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο).