Αποκαθίσταται σταδιακά, η λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων, καθώς αποκλιμακώνεται η πίεση από τα περιστατικά COVID-19.
Όπως ανακοίνωσε το Νοσοκομείο, για τον μήνα Φεβρουάριο 2021 τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των ορθοπεδικών και χειρουργικών αλλαγών, θα “ανοίξουν” στη διαδικτυακή εφαρμογή στις 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00