Η διαδικτυακή εκπαίδευση γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια λόγω της βελτιωμένης πρόσβασης που παρέχει στους φοιτητές. Η διαδικτυακή εκπαίδευση αναφέρεται σε μαθήματα όπου τουλάχιστον το 80 τοις εκατό του περιεχομένου διανέμεται στο διαδίκτυο. Οι μαθητές στέλνουν εργασίες στο Διαδίκτυο και συχνά συμμετέχουν σε συζητήσεις ή ροές μηνυμάτων που σχετίζονται με το μάθημα. Ωστόσο, ενώ δεν υπάρχει πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση σε διαδικτυακά προγράμματα σπουδών, οι μαθητές εξακολουθούν να είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των υπολογιστών τους.

Η επιτακτική ανάγκη λόγω της δύσκολη εποχής που βιώνουμε, έχει αναγκάσει και τις χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης να ενσωματώνουν την σύγχρονη εκπαίδευση στην καθημερινότητα τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών, προκειμένου να διεξάγονται τα μαθήματα με κανονική ροή χωρίς όμως την δια ζώσης επαφή.

Τα οφέλη της διαδικτυακής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν, την ικανότητα να παρακολουθεί ο μαθητής την παράδοση των μαθημάτων  όπως ακριβώς θα έκανε αν βρισκόταν στην αίθουσα, αλληλεπιδρώντας με τον καθηγητή και τους συμμαθητές του σε πραγματικό χρόνο.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης έχουν εξελιχθεί από τότε που οι υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος της διαδικτυακής εκπαίδευσης είναι να διασφαλίσει ότι η εκπαίδευση που παρέχεται εξ’ αποστάσεως ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των μαθητών, όπως αυτή θα πραγματοποιούνταν δια ζώσης. Η διαδικτυακή μάθηση μπορεί να είναι ένας βολικός τρόπος για να συνεχίσουν οι μαθητές την προετοιμασία τους, ωστόσο πρέπει να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την σωστή διεξαγωγή του μαθήματος..

Η ηλεκτρονική μάθηση είναι φυσικά κατάλληλη για εξ αποστάσεως μαθήματα και αποτελεί ευέλικτη μάθηση, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την δια ζώσης  διδασκαλία όταν αυτή η επιλογή μπορεί να είναι αποδεκτή, δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας. Υπάρχει μια τάση να κινηθούμε προς τις υπηρεσίες συνδυασμένης μάθησης, όπου οι δραστηριότητες που βασίζονται σε υπολογιστή ενσωματώνονται σε πρακτικές που βασίζονται στην τάξη. Αυτή η ιδέα θεωρείται γενικά ως διαφορετική από τη χρήση υπολογιστών με τρόπους όπου η μάθηση δεν είναι πρωταρχικός στόχος. Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια στην προσαρμογή τόσο των καθηγητών, όσο και των μαθητών στις νέες αυτές συνθήκες μάθησης, ωστόσο έχει γίνει πλέον μια μορφή εκπαίδευσης της νέας εποχής, όπου η ανάγκη για μάθηση βρίσκει τρόπο, μας εξελίσσει και μας κάνει εφευρετικούς.

Το ‘’ΕΝ ΤΑΞΗ’’ το φροντιστήριο στο Πειραιά, αποτελεί ένα πρότυπο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών και παρέχει διαδικτυακά μαθήματα προκειμένου η ροή της μάθησης να συνεχίζεται κανονικά, παρά την δύσκολη περίοδο που διανύουμε όπου η ανάγκη για της διασφάλιση της δημοσίας υγείας έχει πρωταρχικό ρόλο.