Όπως ενημέρωση ΔΕΥΑΞ, λόγω απρόοπτης και σοβαρής βλάβης στον κύριο τροφοδοτικό αγωγό μεταφοράς νερού από τις πηγές Παραδείσου, ενδέχεται να υπάρξει διακοπή υδροδότησης την Πέμπτη στην περιοχή του Αστικού Συνοικισμού που περικλείεται από τις
οδούς:

1. Μεσολογγίου
2. 28ης Οκτωβρίου
3. Εθελοντή Αιμοδότη
4. Σάρδεων

Η υδροδότηση θα επανέλθει τις πρώτες απογευματινές ώρες