Με ανακοίνωσή της η ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ξάνθης της ΝΔ, αναφέρεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναλυτικά:

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας έρχεται να λύσει παθογένειες
χρόνων και παράλληλα να συμβάλλει στην βελτίωση και την αναβάθμιση των
Ελληνικών Πανεπιστημίων. Πιο συγκεκριμένα:

● Θεσμοθετείται η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία θα καθορίζεται από τις ίδιες
τις σχολές, με ξεκάθαρους όρους και περιορισμούς.

● Δημιουργείται παράλληλο μηχανογραφικό για τα Δημόσια ΙΕΚ τα οποία
αναβαθμίζονται.

● Εισάγεται το χρονικό όριο φοίτησης, με εξαιρέσεις στις περιπτώσεις υγείας,
εργασίας ή άλλους σπουδαίους λόγους.

● Θωρακίζεται και ενισχύεται το κύρος του Πανεπιστημίου – βελτιώνεται η
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε αυτά – ενισχύεται η αυτονομία τους
και η δυνατότητά τους να διαμορφώσουν ιδιαίτερη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία.

● Θεσμοθετείται πειθαρχικό συμβούλιο φοιτητών και τα παραπτώματα θα αφορούν
από το αδιάβλητο των εξετάσεων μέχρι και αξιόποινες πράξεις.
● Εγκαθίσταται ηλεκτρονικό σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εισόδου-εξόδου,
ενώ ταυτόχρονα συστήνεται Ειδική Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακού
Ιδρύματος.

ΞΑΝΘΗΣ
Δ.Ε.Ε.Π.

Στοχευουμε ψηλότερα.
Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν την δυνατότητα να γίνουν τα καλύτερα στην Ευρώπη.