Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα τη διπλή φορολόγηση εποχικών εργατών στο εξωτερικό κατέθεσε ο Βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. 

Ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας, ειδικά από την περιοχή της Θράκης, αναγκάζεται λόγω των τεράστιων ποσοστών ανεργίας στην περιοχή και της οικονομικής κρίσης να καταφύγει για ανεύρεση εποχικής εργασίας στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων του ορεινού όγκου της Ξάνθης, αναζητά εργασία στα εργοστάσια, θερμοκήπια και ναυπηγεία στην Γερμανία, την Ολλανδία και άλλες ευρωπαϊκές, κατά κύριο λόγο, χώρες. 

Ωστόσο, σύγχυση επικρατεί σχετικά με το φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπόκεινται, καθώς πολλές φορές καλούνται να φορολογηθούν διπλά τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες του εξωτερικού. Το γεγονός αυτό συνιστά δυσβάσταχτο βάρος για τους εργαζομένους και υφίστανται το άδικο μέτρο της διπλής φορολόγησης, λόγω και της ελλιπούς ενημέρωσης από τις ελληνικές φορολογικές αρχές. 

Οι εποχικοί εργαζόμενοι στις ευρωπαϊκές και άλλες χώρες υπόκεινται στους φορολογικούς κανόνες της χώρας απασχόλησής τους αυτόματα, ωστόσο ενδέχεται να πρέπει να καταβάλλουν φόρους και στην χώρα διαμονής τους. Οι περισσότερες χώρες και η Ελλάδα μέσα σε αυτές έχουν συνάψει συμφωνίες σχετικά με τη διπλή φορολόγηση. Οι συμφωνίες αυτές συνήθως απαλλάσσουν από τη διπλή φορολόγηση με τους εξής τρόπους :

  • πολλές διμερείς φορολογικές συμφωνίες ορίζουν ότι το ποσό του φόρου που καταβάλλεται στη χώρα απασχόλησής συμψηφίζεται με τον φόρο που οφείλεται στη χώρα διαμονής 
  • σε άλλες περιπτώσεις, το εισόδημα που αποκτάται στη χώρα απασχόλησης φορολογείται μόνο στη χώρα αυτή και απαλλάσσεται από τη φορολογία στη χώρα διαμονής. 

Ωστόσο, φορολογικοί συντελεστές μεταξύ δύο χωρών είναι πολύ πιθανό να διαφέρουν. Εάν ο φορολογικός συντελεστής στη χώρα απασχόλησης είναι υψηλότερος, η φορολόγηση γίνεται τελικά βάσει αυτού του συντελεστή – έστω κι αν ο φόρος συμψηφίζεται έναντι του οφειλόμενου φόρου στη χώρα διαμονής, ή εάν η χώρα διαμονής απαλλάσσει από κάθε περαιτέρω φόρο.

Για να ζητηθεί η απαλλαγή από τη διπλή φορολόγηση, συνήθως  χρειάζεται να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία για τον τόπο εργασίας και για την καταβολή του φόρου εισοδήματος στην συγκεκριμένη χώρα.  

Αυτό το καθεστώς ισχύει και στην χώρα μας, όμως, η προθεσμία ενός μηνός που έχει δοθεί στους εργάτες από τις εκάστοτε ΔΟΥ(μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2021), προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και να διορθωθούν οι εκκρεμότητες τους, δεν επαρκεί. Και αυτό, διότι. αφενός καθυστερούν οι ευρωπαϊκές χώρες στην έκδοση των σχετικών εγγράφων εξαιτίας της πανδημίας και αφετέρου υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης προς τους εργάτες σχετικά με τα δικαιώματά τους και από πλευράς των ελληνικών φορολογικών αρχών. 

 

Επειδή, πολλοί συμπολίτες μας αναγκάζονται να εργαστούν ως εποχικοί εργαζόμενοι στο εξωτερικό, συνεπεία της οικονομικής κρίσης και των μεγάλων ποσοστών ανεργίας

Επειδή, οι εποχικοί εργαζόμενοι στο εξωτερικό στην ουσία ασκούν το δικαίωμα που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων και προφανώς η διπλή φορολόγηση συνιστά παραβίαση του δικαιώματος αυτού

Επειδή,  το εισόδημά των εποχικών εργαζομένων φορολογείται βάσει κανόνων της εθνικής νομοθεσίας και των συμφωνιών περί διπλής φορολόγησης μεταξύ των εμπλεκόμενων δύο χωρών

Επειδή, ειδικά για τους μισθωτούς, η χώρα απασχόλησης φορολογεί αυτομάτως το εισόδημα που αποκτάται στην επικράτειά της και η χώρα απασχόλησης τους φορολογεί με βάση τις συμφωνίες περί διπλής φορολόγησης

Επειδή, επικρατεί μεγάλη σύγχυση τους εποχικούς εργαζόμενους στο εξωτερικό αναφορικά με το καθεστώς φορολόγησής τους και παράλληλα έλλειψη επαρκούς ενημέρωσής τους επ’ αυτού από τις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές 

Επειδή, η πανδημία του κορωνοϊού έχει δυσχεράνει τόσο τις λειτουργίες των κρατικών υπηρεσιών, όσο και την διασυνοριακή επικοινωνία με φορολογικές αρχές άλλων χωρών

                             
Ερωτάται ο κoς.  Υπουργός:

  1. Προτίθεται να δώσει εντολή στις φορολογικές αρχές να παρατείνουν την προθεσμία για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών προς αποφυγή της διπλής φορολόγησης των εποχικών εργατών;
  2. Σκοπεύει να θέσει σε δράση μια καμπάνια ενημέρωσης των εποχικών εργατών του εξωτερικού σχετικά με τα δικαιώματά τους και παράλληλα να θέσει και τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της διπλής φορολόγησής τους;
  3. Τι προτίθεται να κάνει, ώστε να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία των φορολογικών αρχών της χώρας μας με αυτές των άλλων χωρών, προκειμένου οι εποχικοί εργαζόμενοι να μην επωμίζονται το βάρος αυτό;

Ο ερωτών Βουλευτής

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν