Με τον εμβολιασμό του προσωπικού στα Κέντρα Υγείας της Ξάνθης, επεκτάθηκε η δικαδικασία στην περιοχή της Ξάνθης.

Ο εμβολιασμός αφορά μόνο το προσωπικό σε πρώτο στάδιο και στη συνέχεια, θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων άνω των 85 ετών, με βάση τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ο εμβολιασμός ξεκίνησε την Κυριακή στο  Κέντρο Υγείας Αβδήρων, με τη διευθύντρια Μάρθα Ανδρέου και το προσωπικό