Έντονη κριτική για δύο αναθέσεις που αφορούν στην προετοιμασία του Επιχειρησιακού Σχεδίου και την αξιολόγηση έργων για το πρόγραμμα “Α. Τρίτσης” ασκεί ο επικεφαλής της παράταξης Ξάνθη για όλους” Σάββας Μελισσόπουλος:

Αναλυτικά: 

Μία ιδιωτική εταιρεία – με απευθείας ανάθεση 24.800,00 ευρώ – θα ετοιμάσει το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ για την Ξάνθη, θα μας περιγράψει δηλαδή ποιο είναι το ΟΡΑΜΑ του Δημάρχου για την πόλη, ενώ μία άλλη εταιρεία θα μας αξιολογήσει τα ΕΡΓΑ που θα πρέπει να υποβάλει ο Δήμος μας ως πρόταση, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αντώνης Τρίτης» και πάλι βέβαια με μία απευθείας ανάθεση 23.808,00 ευρώ, αυτή τη φορά!!

Δύο ιδιωτικές εταιρείες λοιπόν θα κάνουν με το αζημίωτο αυτό που δεν μπορεί να κάνει σήμερα ο ίδιος ο Δήμαρχος και ο Δήμος Ξάνθης, θα μας προσδιορίσουν δηλαδή το ΟΡΑΜΑ του ΔΗΜΑΡΧΟΥ για την ΠΟΛΗ  και τα έργα που είναι αναγκαία να τα εντάξουμε στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» !!

Άρα ο Δήμαρχος δεν είχε, ούτε έχει ΟΡΑΜΑ για την ΠΟΛΗ, αλλά ούτε και κάποιο ιεραρχημένο σχέδιο αναγκαίων έργων που χρειάζεται σήμερα η Ξάνθη και απλά άρχισε να τα ψάχνει τώρα, μαζί με κάποιες ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες!!!

Και το ερώτημα είναι: αφού δεν μπορεί να τα κάνει ο ίδιος μαζί με τις Υπηρεσίες του Δήμου, δεν μπορούν να τα προετοιμάσουν ούτε οι Ειδικοί Σύμβουλοι που ο ίδιος έχει προσλάβει για αυτούς τους σκοπούς;

Ακόμα και έτσι όμως, σχετικά με τη δεύτερη απευθείας ανάθεση που αφορά την αξιολόγηση των έργων για το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης, κάποιες ημερομηνίες δεν φαίνονται να είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα…:

  • Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» είναι έως 31/3/2021.
  • Η συγκεκριμένη όμως υπηρεσία από την εταιρεία μπορεί να ολοκληρωθεί σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου (και το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε), έως και έξι (6) μήνες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (30-12-2020), δηλαδή έως 30-6-2021 !!! 
  • Δηλαδή θα παραλάβουμε ενδεχομένως μία απλή έκθεση αξιολόγησης έργων έως και 3 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα που είναι όπως προαναφέραμε η 31η -3-2021

Να την κάνουμε τι ακριβώς, αφού η προθεσμία θα έχει λήξει;

Αυτό θα πει άρτια ΟΡΓΑΝΩΣΗ και σωστή ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ για ένα Δήμο

Τελικό Συμπέρασμα – Πρόταση:

Πράγματι δεν έχουν προηγούμενο τα όσα συμβαίνουν στο Δήμο Ξάνθης, επί ημερών διοίκησης του κ. Τσέπελη!! Και επειδή με όλο αυτό τον καταιγισμό των απευθείας αναθέσεων που πραγματοποιεί ουσιαστικά διαπιστώνεται η πλήρης αδυναμία παραγωγής ΕΡΓΟΥ τόσο από τον ίδιο όσο και συνολικά από τη Δημοτική του Αρχή, του προτείνουμε να κάνει και μία ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ απευθείας ανάθεση παραδίδοντας τα ΚΛΕΙΔΙΑ του Δήμου και όλη την Πολιτική Διοίκηση σε μία ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προκειμένου ο ίδιος να απελευθερωθεί πλήρως και να αφοσιωθεί απερίσπαστος από τώρα στην προεκλογική του καμπάνια, αφού τελικά από ό,τι φαίνεται, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι οι επόμενες εκλογές και όχι η πρόοδος και η ανάπτυξη της πόλης.