Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Ξάνθης σε συνδυασμό με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Ξάνθης, λόγω της αργίας για την αγορά το Σάββατο 2 Ιανουαρίου, η λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ο Δήμος ενημερώνει τους πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, ότι ανάλογα με τις ισχύουσες διατάξεις,  αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, σχετική ανακοίνωση με τα μέτρα που θα ισχύουν και τα ονόματα των πωλητών που θα δραστηριοποιούνται.