Σε ερώτηση προς το Δήμαρχο Ξάνθης και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο η παράταξη Πολίτες για την Ξάνθη, αναφέρει:

Μέσα σε ένα οκτάμηνο, ο Δήμος Ξάνθης έχει λάβει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Με δεδομένο ότι αυτό το ποσό μπορεί να διατεθεί είτε ως επιχορηγήσεις, είτε ως αγορές, είτε ως παροχή υπηρεσιών,

ΡΩΤΑΜΕ

  1. Ποιοι ήταν οι τρόποι που έχει διατεθεί αυτό το ποσό μέχρι τώρα;
  2. Ενισχύθηκαν οικονομικά συγκεκριμένες κοινωνικές υπηρεσίες ή εθελοντικές δομές;
  3. Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να διαθέσετε το τυχόν υπόλοιπο ποσό που έχει απομείνει από το 1,5 εκατομμύριο